Služby
Mezi hlavní činnost firmy patří celá řada služeb.


Konzultační a poradenská činnost v odpadovém hospodářství.

Projekční činnost v odpadovém hospodářství, včetně souvisejících stavebních projektů.

Zajištění legislativních povinností v odpadovém hospodářství.

Provozování vlastní silniční motorové nákladní dopravy.


Sběr a svoz odpadů, pronájem nádob a kontejnerů.

Třídění, recyklace a zpracování využitelných složek z odpadů.

Drcení dřevního odpadu.

Sanace a rekultivace ekologických zátěží, dodávky rekultivačních materiálů.